Når man fluefisker med tørflue efter bækørred ved en lille å, er der rigtig meget, der kan gå galt. Her gælder som regel Murphys lov om at ”alt, hvad der kan gå galt, vil gå galt”. Kastet bliver for kort eller for langt, fluen landet med et plask, vinden tager fat i fluen, så man fanger græsset på brinken, løslinen sidder fast i græsset, tilslaget kikser, fisken ryger af under fighten, forfanget knækker osv. osv.

Men i går var jeg ved åen for første gang i år. Først for at hjælpe Kaj med at tømme en smoltfælde og senere på dagen for at svinge fluestangen, og da oplevede jeg nærmest en omvendt Murphy: Alt, hvad der kan gå godt, vil gå godt”.
Jeg fik listet mig ind på en ørred, der jævnligt steg op og tog insekter. Kastede lige efter, den havde taget en døgnflue. Fluen landede præcist, hvor den skulle, og efter et kort drev tog ørreden den. Tilslaget faldt præcist, og ørreden blev siddende, selv om den to gange sprang langt ud af vandet.
Fighten foregik skiftevis opstrøms og nedstrøms med undertegnede plantet ud i åen. Da ørreden søgte ind til bredden, gik linen rundt om nogle siv, og jeg fik bange anelser, men på en dag, hvor det hele jo går godt, holdt det lige netop så meget på ørreden, at jeg fik nettet ind under den.

Fik taget et hurtigt billede med selvudløseren, inden jeg kunne sende fisken på 47 cm tilbage i åen. Håber på et gensyn i forsommeren på en dag, hvor Murphy igen viser sig fra sin positive side.