Efter gårdsdagens resultatløse fiskeri i Kolding Fjord var forventningerne ikke så store, da jeg endnu engang fiskede ned ad sydsiden af fjorden. Efter dagens kursus var overstået, kunne der blive tid til et par timers fiskeri, og jeg kom efterhånden ned til det sted, hvor jeg dagen før var vendt om.

Her var der endelig hug, og en undermåler kom ind og blev afkroget. Et par kast efter var der noget, der et par gange stoppede fluen, men ved nærmere eftersyn viste det sig at være et lavvandet muslingerev, der strakte sig ud i fjorden. På bagsiden af revet var bunden så blød, at jeg nærmest sad fast, og det gjorde fluen pludselig også – nemlig i munden på en rimelig stor ørred. Den fightede godt for sin sag, især da den kom helt ind til land, men til sidst kunne jeg kane den op på stranden. Her kunne jeg hurtigt konstatere, at det var en nedgænger på et par kilo, og efter hurtig fotografering kom den tilbage i fjorden.

Blog Image

Jeg måtte en tur på land for at komme rundt om det mudrede område og fortsatte så fiskeriet. Den kraftige vind havde gjort vandet noget grumset, og det var svært at se bundforholdene, så jeg fiskede nærmest i blinde, indtil en fisk viste sig i overfladen. I kastet efter var der kontakt, men det blev ikke til mere.

På tilbagevejen prøvede jeg igen, hvor den store huggede. Efter nogle kast var jeg netop ved at tage fluen op til næste kast, da noget støj bag mig fik mig til at vende mig om. Mens jeg fik øje på nogle børn, der var ude at lufte hund, blev fluen taget, og idet jeg vendte mig om, så jeg fisken lige foran mig. Den blev dog ikke kroget og svømmede tilbage igen. Den lignede til forveksling den fisk, jeg havde genudsat. Måske var det den samme, der allerede havde fået mod på at tage føde til sig igen – hvem ved?

Blog Image