Som lokalredaktør fik jeg ofte henvendelser fra folk, som gerne ville have råd omkring fiskeriet i mit lokalområde. Nogen gange udviklede det sig og førte mere med sig, end man forventede i første omgang.

I forsommeren 2004 fik jeg en mail fra Clive fra Glasgow, som skulle til København et par dage i forbindelse med sit arbejde. Han var ivrig fluefisker og havde hørt om det danske kystfiskeri efter havørred. Det blev i løbet af nogle mails til en aftale om at tage på nattur i den nordlige del af Isefjord, og efter de sædvanlige rejseforsinkelser fandt vi hinanden på en rasteplads ved motorvejen og kørte ud til pladsen.

Blog Image

Vejret var ualmindelig pænt med næsten ingen vind, og da solen var gået ned, viste de første fisk sig. Jeg fangede omkring midnat en enkelt ørred midt i fyrrene, mens Clive også fik en enkelt fisk. Det var dog en anden art, for som han udbrød: ”Oh, my god – traveling so far to catch a herring.”