Kongressen i sportsfiskerforbundet var netop overstået og blev afløst af fire kursusdage i Kolding, og hvad var så mere naturligt end at prøve fiskeriet i Kolding Fjord, hvor jeg ikke tidligere havde forsøgt mig.

Udstyret med gode råd og pladser, beredvilligt videregivet af lokale kongresdeltagere, kørte jeg ud til fjorden, da kursusprogrammet var overstået midt på eftermiddagen. Vejret var flot med høj sol og en jævn sydlig vind, og forventningerne steg, da jeg – netop ankommet til pladsen – blev mødt af en fisker på vej hjem med en fin ørred på ca. 1.5 kg. Den var fanget på flue, og det var det eneste, han havde set den eftermiddag. Jeg fik lidt flere tips, som det jo heldigvis er almindeligt lystfiskere imellem, også selv om man er tilrejsende – endda fra Sjælland.

Blog Image

Det blev til affiskning af en lang strækning på sydsiden af fjorden uden den mindste kontakt med fisk. Undervejs blev der tid til at kigge lidt nærmere på den flotte strækning, hvor skoven voksede helt ud til vandet, og flere store træer var faldet med den yderste del af skrænten ud i fjorden og lå nu som en træruin ude i vandet. I skarp modsætning hertil stod den nordlige side af fjorden, hvor de sydvendte skrænter var plastret til med velhaverboliger, nogle med grund og sågar havn helt ud til fjorden.

Blog Image
Det er dem såmænd vel undt, men det er dog en lettelse, at det ikke gælder alle vore kyststrækninger, og at tænksomme mennesker fik sat begrænsninger på udfoldelsesmulighederne, så vi i dag heldigvis kan færdes langs de fleste kyster i Danmark.

På tilbagevejen mødte jeg en fisker, der tilsyneladende var startet sent – vel for at få aftenfiskeriet. Han reagerede ikke på de første henvendelser, men svarede så på tysk. Vi talte lidt sammen, og han kunne fortælle, at han to dage før havde fået en ørred på 60 cm på strækningen. I dag håbede han på at få en torsk hen under aften. Han spurgte til chancerne, men med mit ringe lokalkendskab var jeg ikke til stor hjælp, og turen gik tilbage til hotellet og en ventende middag sammen med gode kolleger.