Det er ikke altid, jeg ser fisk på en kysttur, men nogen gange springer der en fisk fri af vandet, eller en hvirvel afslører deres tilstedeværelse.
Anderledes med fuglene. De er der hver gang, men det er ikke altid, jeg bemærker dem.

Men nogen gange blander de sig i mit fiskeri, og så påkalder de sig straks mere opmærksomhed.
Det sker ikke så sjældent, at en måge hænger lige over fluen eller blinket, men efter et kort spinstop mister de som regel interessen.
For en del år siden var der dog en måge, jeg ikke lige var opmærksom på, og den slog ned og tog mit blink i næbbet. Efter en meget let og uproblematisk “fight”, kom den ind på 5-6 meters afstand, hvor den heldigvis selv slap taget.

Mere dramatisk var det, da jeg engang krogede, hvad jeg troede var en fin havørred oppe ved Nakkehoved Fyr ved Gilleleje. “Fisken” kom flere gange op i overfladen og lavede en del spektakel, før den dykkede igen.
Men til sidst blev den oppe over vandet og afslørede sig som en tejst – en andefugl med et ubehagelig spidst næb.
Den var kroget i vingen og var mildest talt ikke særlig samarbejdsvillig. En medfisker hjalp mig, og vi fik den i fangstnettet og efterfølgende afkroget og genudsat, uden hverken den eller vi led særlig overlast.

Om dagens måge led overlast, skal jeg ikke kunne sige, men med et på én gang overrasket og indigneret skræp fløj den i hver fald videre, efter jeg havde ramt den klokkerent med et 20 grams bombardaflåd 😉

Det er første gang jeg – efter mere end 20 års kystfiskeri – har ramt en fugl med min agn, men måger kan vel også have en offday….ligesom jeg havde i dag, hvor fangsten begrænsede sig til en enkelt hornfisk!