Hvor mange undermålere skal man mon fange, før man fanger en på +40 cm? Det spørgsmål bliver noget påtrængende her i efteråret, hvor de mange undermålere huserer på alle kyster og kaster sig grådigt over fluer og blink.

Nogen udtrykker tydelig irritation over de mange ”pis-smolt”, men det indikerer jo blot en manglende forståelse for de biologiske forhold. Det starter måske med 10.000 æg, der befrugtes og dækkes til i gydebanken. En meget stor del går til allerede nede i banken, og de æg, der klækkes og bliver til yngel, kommer ud i en verden i vandløbet, hvor de dels er fødeemner for mange andre væsener i vandløbet og dels konkurrerer med hinanden om plads og føde.

Ud på foråret er der måske kommer 500 små ørreder ud af klækningen, og næste forår trækker en del af dem ud i havet som smolt….lad os sige 100 stk.

I løbet af foråret og sommeren vokser de hurtigt. Nogle bliver ædt af andre fisk, skarv, sæler mv., og der er sikkert også nogle, der dør efter at have været i nærkontakt med en fiskekrog. Men nogle overlever, og når vi møder dem her i oktober er de nået op på 35-40 cm. I løbet af de kommende måneder runder de mindstemålet, og vi begynder for alvor at høste vores del af bestanden.

Men mellem alle de små svømmer der jo også nogle, der har overlevet og er blevet et år mere. De er typisk mellem 50 og 60 cm. En hel del af dem er nu i gydedragt, og hvis blot nogle få af det, der oprindelig startede med 10.000 æg, når tilbage til gydebankerne og leverer 10.000 nye æg, er der balance i det biologiske regnskab.

Der svømmer selvfølgelig også nogle få rundt, som er blevet endnu ældre og endnu større, og engang imellem er vi heldige at støde ind i en af dem 🙂

Men tilbage til det indledende spørgsmål!
Vi havde arrangeret klubtur til Vestsjælland, og jeg stødte til de øvrige på en plads på Røsnæs midt på onsdag eftermiddag. De havde fisket om morgenen på en anden plads og havde fanget nogle UM’ere, som vi ynder at kalde de små havørreder under mindstemålet.
Jeg gjorde dem kunsten efter og i løbet af et par timer blev det til 6 UM’erer. Kurt var den eneste, der fandt en af dem, der havde været i havet et år mere, og fik en fisk på 51 cm.

Næste dag havde jeg fået lokket Kurt med på ekspedition til Nekselø, og lidt over otte sejlede vi ud fra Havnsø. Hvis man har fulgt med her på bloggen, vil man vide, at jeg besøgte øen nogle gange i marts med et tabt topstykke som resultat. Stangspidsen er for længst erstattet med en anden (tak til Kim i Salmon Fly), og det var ikke håbet om at finde den, der drev mig af sted igen, men øen skyldte mig ligesom et par fisk 😉

Ved ni-tiden stod vi klar på sydsiden af øen. Vinden kom ind fra øst-sydøst. Helt fint selvom der var rigeligt af den til tider. Kurt havde kun taget sin fluestang med, mens jeg også havde spinnestangen med den sædvanlige bombarda-rig monteret. For enden af mit forfang sad den kobberbasse, der allerede dagen før havde givet seks fisk, og i løbet af den næste time gav den yderligere fire ørreder, men stadig kun fisk under de 40 cm.

Endelig kom der er et hug helt ude i kastet, som tydeligvis var en større fisk. Den kom ind til mig, og pludselig stod det klart, at det ikke havde været så smart at efterlade fangstnettet i bilen. Hvis fisken skulle kanes ind, skulle den gennem 5 meter blæretang og sten, og det samme skulle jeg…uden af skvatte omkuld.

Så det blev en lidt spændende fight lige i kanten af blæretangen, men til sidst fik jeg et godt tag i nakken på den og fik den ind på land, hvor vi målte den til 52 cm.
Vi blev samtidig enige om at forholdet mellem undermålere og ”overmålere” tilsyneladende var 1:10 😉

Der skulle dog ikke 10 undermålere mere på krogen, før den næste store huggede. I et lille område på noget i retningen af 10 x 10 m fik jeg flere fisk indenfor få kast, og en af fiskene var et flot eksemplar på 55 cm.

Kurt havde stadig ikke fået noget på krogen, så jeg kaldte på ham og viste ham området, hvor jeg havde fået de mange hug. Mens jeg tog billeder af fiskene, kunne jeg pludselig se i søgeren, at Kurts stang bukkede sammen, og allerede i første kast havde han fået hug.

Efter endnu en spændende fight i blæretangen fik han fisken på land, hvor vi målte den til 51 cm.

Det blev dagens sidste fisk, og vi kunne opgøre forholdet mellem vore fangster til 9:1 i mit favør 😉

Da klubturen var omme, kunne jeg søndag aften tælle alle de noterede fangster sammen. Vi havde været syv mand af sted, Nogle i fem dage, men de fleste kun i tre.
Den samlede havørredfangst var på 81 fisk. Heraf var de 15 over mindstemålet. Et lidt større statistisk grundlag, om end stadig spinkelt, men med et forhold mellem under- og overmålere på 1:5,4.
Turens største fisk var i øvrigt på 3 kg, som var smukt fordelt på 65 cm. Den blev fanget på en kobberbasse af Jesper Lund-Jensen.