For nogle år siden var ”noget for noget” nærmest et mantra for den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, som brugte det som gennemgående tema i en åbningstale i folketinget. Det betød, at alle, der ville have noget fra det offentlige, skulle yde noget til gengæld.

Statsministeren hedder stadig Rasmussen, men den nye Rasmussen har åbenbart en anden indfaldsvinkel, som kunne hedde ”noget for nogen”. I denne sammenhæng er ”nogen” det danske landbrug, og ”noget” er 1 mia. kr. i skattelettelser, uden at landbruget skal yde noget til gengæld.

I en situation hvor samfundet har store forventninger til at landbruget yder en indsats i forhold til løsning af en række problemer på natur- og miljøområdet, havde det ellers været oplagt at stille betingelser i forbindelse med den milliardstore gave til erhvervet.

Da jeg for næsten ti år siden sad med i Wilhjelm-udvalget som repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund, talte vi en del om begrebet ”cross-compliance” i forhold til at knytte samfundets store støttebeløb til landbruget op på lige så kontante krav til natur- og miljøbeskyttelse.
Det fik dog ikke nogen særlig plads i den endelige udvalgsrapport på grund af modstand fra landbrugets repræsentanter i udvalget .….. Den ene repræsentant hed i øvrigt Henrik Høegh 😉