En eftermiddag uden mødeaktiviteter gav mulighed for at køre en tur til Isefjord i hælene på rygterne om godt fiskeri i dagene efter isens opbrud.

En hel del andre havde – ikke overraskende – fået samme ide, og da jeg kom ned til vandet og fandt en plads mellem to andre, fangede den ene en regnbueørred på ca. 1,5 kg, og det tydede på en god dag.

Huggene udeblev dog, og længere ude på strækket mødte jeg to, som begyndte at pakke sammen, da jeg nåede frem. En stor plasticpose kom frem og indikerede, at der var fanget stor fisk. Jeg gik ind for at se den, men den forsvandt ned i først pose og dernæst taske. De fortalte, at det var en fisk på knap 4 kg. Godt nok en nedgænger, men en pæn fisk, bedyrede den ene. Men ikke pæn nok til at vise frem, tænkte jeg. Det ligner ellers ikke lystfiskere at gå glip af en god lejlighed til at prale af egne bedrifter.

Et enkelt forsigtigt hug lige da jeg trak fluen op til næste kast, mere blev det ikke til, og mens den aftagende sol sendte et fint lys ned over fjorden, gik jeg tilbage til bilen og kørte hjemad.

Lidt nord for Frederikssund passerede jeg udløbet af Havelse Å og kunne i det svindende lys se tre tydelige skikkelser, der vadede rundt omkring 100 meter uden for åudløbet.


Der opholder man sig sikkert kun med et formål, så jeg valgte at stoppe bilen og afvente, at de kom ind.
En dame med mobiltelefon i hånden kom forbi.
– Jeg har ringet til politiet, sagde hun og fortsatte samtalen.
– Fint, tænkte jeg, men undrede mig en smule over, at hun interessede sig for fredningsbælter.
På samtalen kunne jeg imidlertid forstå, at hun trode, de gik rundt ude på isen, og det var denne letsindighed, der havde fået hende til at ringe til ordensmagten. Jeg kunne berolige hende med, at isen var forsvundet, og at de gik rundt i waders, men i et ulovligt ærinde.

Hun fik afsluttet samtalen, og jeg ventede endnu et kvarter til tre unge på 17-19 år kom ind. Den ene med en ørred på ca. 1,5 kg hængende i galgen i bæltet. At dømme efter deres udrustning var de øvede kystfiskere, men på min forespørgsel svarede de, at de ikke var bekendt med fredningsbælter ved åudløb, og ham, der havde fanget fisken, kunne desuden fortælle, at den var fanget oppe i åen 😉
Deres lyst til at lytte til min udredning om fredningsbælter og om min forenings arbejde med åen var meget begrænset, og de havde travl med at komme videre, så de forsvandt ud i mørket på den anden side af vejen, mens jeg gav udtryk for mine utvetydige meninger om deres moralske og åndelige habitus.

Nu vil jeg på foreningens vegne rette henvendelse til Frederikssund og Halsnæs kommuner med en opfordring til at sætte et skilt op ved åudløbet, der oplyser om det udvidede fredningsbælte, der dækker både Græse Å og Havelse Å.
Måske hjælper det, men nogen nok desværre udenfor pædagogisk rækkevidde.