Husk endelig at tage sorger og bekymringer på forskud. Man skulle jo nødig gå glip af en god bekymring 😉

Her i den kolde vinter var jeg i hvert fald bekymret for, hvordan det skulle gå med vores havørreder. Jeg husker tydeligt nogle elendige fiskeår midt i halvfemserne, da vi havde et par hårde vintre i træk. Indtil da havde jeg troligt ført fangstrapport, men i 1996 holdt jeg op, for det var ikke noget problem at holde styr på de tre havørreder over mindstemålet, som det blev til det år.

Heldigvis ser det ud til at vore sjællandske ørreder har klaret vinteren fint, i hvert fald hvis jeg skal tage udgangspunkt i de fangstrapporter, vi får ind på min forenings hjemmeside. (Jo, jeg kan godt linke til den: www.fabelfisken.dk, men det er kun medlemmerne, der har adgang til siden med fangstrapporter ;-))

Faktisk er der blevet fanget temmelig mange fine fisk på den rigtige side af de 50 cm i løbet af april, mens antallet af undermålere har været forbavsende lavt.
På vores tur i dag talte vi netop om, at det var mærkeligt, at vi her i foråret endnu ikke var stødt ind i de store flokke af fisk, som normalt trækker rundt på nordkysten. Flokke, som pludselig dukker op, og hvor hovedparten er omkring mindstemålet med enkelte større fisk imellem.

I dag ramte vi heller ikke en flok, men Rino fik en fin ørred på knap 2 kg, som han genudsatte, da fryseren er fuld, og der tilmed er en god fisk hos røgmanden 😉
Jeg startede med at miste en god fisk, men fik senere en på knap den halve meter, og da jeg lidt senere på dagen vendte tilbage til en anden plads på nordkysten, gav det en fin blankfisk på 60 cm.


Der var selvfølgelig en del hornfisk i vandet, men det helt store rykind er ikke kommet endnu …..heldigvis 🙂

Hvis jeg ellers har ret i, at fiskene har klaret vinteren fint, kan man jo gisne lidt om årsagen, når man sammenligner med de hårde vintre i halvfemserne. Der kan selvfølgelig kun gisnes, men jeg tror – velvidende at jeg ikke kan føre nogen form for bevis for det – at det hænger sammen med, at vi i dag kun udsætter afkom af vildfisk, og at der er en større selvreproduktion i vandløbene. Desuden er fiskene præget på et vandløb, som de kan søge til – ikke fordi det nødvendigvis giver dem mulighed for at reproducere sig, men det giver dem mulighed for at trække op i ferskvand, når temperaturen falder.
Tidligere var der ret begrænset, hvad vandløbene selv kunne producere, og fiskene, der overvejende var afkom af dambrugsfisk, blev udsat direkte på kysten, hvilket sikkert ikke var et problem i de varme vintre, men måske var meget problematisk, når det blev virkelig koldt.

Ja, vi er alle salige i vores tro, men en kendsgerning er det i hvert fald, at vildfiskene klarer sig markant bedre end dambrugsfiskene ude i den rigtige natur.