Den 2. juni faldt jeg over et billede og en artikel i Frederiksborg Amts Avis. På billedet stod en mand på en bro over Havelse Å, og artiklen havde overskriften ”Naturen skal tilbage til dyrene og fjordens fisk”. Den handlede om planerne om at lave området Apholm om til vådområde, så dyrkningen ophører i ådalen, og engene bliver oversvømmede, når der er flom i åen. Se artiklen her.

På billedet var det tydeligt at se de skarpt afskårne åbrinker efter den opgravning, der fandt sted i januar, og manden på billedet var en skovfoged fra Frederikssund Kommune, som fortalte om projektet.

Når jeg faldt over billedet var det fordi den samme kommunale medarbejder også var i medierne i forbindelse med opgravningen af åen. Den gang fortalte han om, at opgravningen blev foretaget, for at åen ikke skulle oversvømme markerne i ådalen nærmest åen.

Nu er den pågældende jo netop embedsmand og ude i kommunens ærinde, så det er ikke ham personligt, jeg skyder på. Men nu et halvt år efter viser det sig altså, at det faktisk er de kommunale myndigheders hensigt, at åvandet skal oversvømme de vandløbsnære arealer for at fjerne noget af kvælstoffet, så det ikke belaster fjorden. Det er for så vidt ganske fornuftigt, men ….. hvorfor var det så lige, at man først skulle grave åen dybere med den stik modsatte hensigt??

Projektet ved Apholm er beskrevet på Hillerød kommunes hjemmeside: http://www.hillerod.dk/ForBorgere/Miljoe_Energi/Vand_og_Naturplaner/Apholm.aspx