Min fiskeferie i år foregik meget langt væk fra de danske kyster, men dog stadig indenfor rigsfællesskabets grænser. Vi var fire mand, som havde arrangeret vores egen tur til Grønland for at fiske efter fjeldørred.
Det er nu mere end en uge siden, vi kom hjem. Ferien er slut, og det er hverdag igen, men oplevelserne fylder stadig meget.

I tidligere blogindlæg har jeg skrevet om forventninger i forbindelse med fisketure. Om skuffede forventninger, indfriede forventninger og om forventningens glæde, som ofte ender med at være den største.

Inden vi tog af sted, havde jeg bestemt også nogle store forventninger. Både gennem fiskebladenes nogen gange farverige beretninger og fra historier, som andre Grønlandsfarere har fortalt på klubaftener om vinteren.

Billedet inde i hovedet viste en dejlig klarvandet elv, hvor det var svært at se bunden for bare ørreder. Fiskene var alle store og smukke og utrolig hugvillige, og det eneste problem ville være trætheden i højrearmen af de mange fights.

Hvordan var så virkeligheden?
Førstedagens tur op ad elven gav i første omgang sved på panden, for der var ingen fisk på de første 7-800 meter, selvom pladserne så meget fornuftige ud. Havde vi mon valgt et helt håbløst sted? Men lidt længere oppe kom et vandfald, og her nedenfor stod fiskene faktisk uhyggeligt tæt.
Det første døgn var de også ret hugvillige, selvom de dog ikke hoppede på hvad som helt. Men derefter blev de i ugens løb sværere og sværere. Nogen gange kunne jeg få dem til at hugge på en kobber- eller pinkbasse, som kom drivende ned mod dem, men der skulle fiskes med stor forsigtighed, hvis man ville undgå at fejlkroge fisk … og det ville jeg selvfølgelig gerne 😉

Længere oppe i elven stod der fisk i enkelte pools, men de var heller ikke så nemme. Det var faktisk først på sidstedagen, at Mikkel, som var gået endnu længere op ad elven, fandt en masse hugvillige fisk. Det virkede mod mine forventninger som omfiskene først blev rigtigt hugvillige, når de havde stået i elven nogle uger og i øvrigt også havde fået den flotte røde farve på bugen. Jeg havde bestemt ventet, at det var de nystegne fisk, der var lettest at have med at gøre.

Selv om det altså var sværere end forventet, var det på ingen måde skuffende, og måske var det netop en fordel, at fiskene ikke bare huggede på hvad som helst. Det var i hvert fald mere udfordrende, og jeg kan da ikke lige huske, hvornår jeg sidst har fanget omkring 50 ørreder mellem 40 og 80 cm på en uge 🙂

En del af mine billeder har jeg reserveret til senere brug i Sportsfiskeren, men her er indsat nogle, der giver et indtryk at stedet og fiskene.