Sneen ligger tykt i haven udenfor mit vindue, og temperaturen holder sig et godt stykke under frysepunktet døgnet rundt. Ja, der er både hvidt og koldt derude. Et rådyr kommer forbi flere gange om dagen i sin søgen efter den føde, der sikkert er yderst sparsom lige nu, og fuglene kredser rundt om foderbrættet .

For et par uger siden fangede nogle af vennerne ørreder på nordkysten, og i modsætning til fjordene er der da stadig isfrit på Kattegatkysten, men selvom jeg nu har juleferie, mangler der lige den galskab, der kan få én til at forlade den varme stue. Til gengæld er isboret fundet frem, og hvem ved: Måske går turen til Gurre Sø i morgen.

Sidste vinter var også hård med is på fjordene og koldt vejr langt ind i marts. Den efterfølgende sæson har været temmelig dårlig, og det er da nærliggende at kæde det sammen med den kolde vinter. Sådan var det også midt i 90’erne, hvor vi havde tre kolde vintre i træk med rigtig dårligt fiskeri til følge. Jeg husker med græmmelse et år, hvor jeg kun fangede to ørreder over mindstemålet, og nu er der så udsigt til endnu en kold vinter. Det tegner ikke godt for den kommende sæson.

Men vi fisker jo på naturens betingelser, selv om mange gerne så, at det var anderledes. Forleden fulgte jeg en tråd på et af internettets debatfora, hvor en ung fyr på 17-18 år klagede over det dårlige ørredfiskeri på kysten. Det var nemlig meget bedre for nogle år siden, hvor han havde fået fine fisk på næsten hver tur, og han var hurtig til at konkludere, at det var de manglende kystudsætninger, der var årsagen. Der manglede simpelthen nogle fisk, der blev ude på kysten hele året!
Men det betyder jo, at vi i så fald skal prøve at indrette naturen efter det, der er mest bekvemt i forhold til vores fiskeri i stedet for at fiske ud fra de betingelser, naturen stiller. Det er nu engang ørredens natur at søge mod det vandløb, den stammer fra og – hvor det er muligt – at videreføre slægten. En del af fiskene springer gydningen over og bliver i havet, og dem kan vi med god samvittighed fiske efter hele året, og den fine, blanke overspringer er som regel en velfortjent flidspræmie efter mange vinterture.

Men udsætninger af ørreder direkte på kysten med det udtrykkelige formål, at de skal svømme forvirrede rundt i søgen efter ferskvand og havne tilfældige steder eller opsøge de havne, hvor de blev sat ud, det er en hån mod fiskens egen natur og udtryk for et ønske om at forme naturen efter vores bekvemmelighed og forgodtbefindende.

En anden ting slog mig ved hans indlæg: Overgangen fra udsætninger direkte på kysten til mundingsudsætninger skete omkring 2002-3, så – hans unge alder taget i betragtning – har han formodentlig kun fisket på kysten, mens der har været mundingsudsætninger og altså oplevet gode år. Nu kommer der så nogle mindre gode, men ærlig talt: Er det ikke netop de vilkår, vi fisker under?

En af mine venner bemærkede forleden, da vi talte om problematikken, at glæden ved at fange en god kystørred jo netop hænger sammen med, at det ikke er noget, der sker på hver eneste tur, tværtimod!
Hvis man har en forventning om at få fisk med hjem hver eneste tur, skal man nok finde et andet sted at fiske 😉

For mig har det altid været tankevækkende, at der ikke sættes ørreder ud i to af de områder, hvor man oplever det bedste kystfiskeri, nemlig på Bornholm og i Sydsverige. Her er der uden tvivl bedre gyde- og opvækstbetingelser end her på Sjælland, men bare indenfor de sidste 10 år, er der sker meget på Sjælland, og udviklingen går i den rigtige retning, om end der er langt til målet endnu. Men lad os føre kampen og tage arbejdet med at nå målet, så vi kan få lige så fint fiskeri, som de to nævnte steder, i stedet for at lave det hele om til ét stort put and take med fisk, der ikke ved, hvor de har hjemme.