Når de små 10-15 cm lange ørreder i vandløbene når puberteten, ændrer de fuldstændig adfærd på sammen måde som teenagere. De søger sammen i flok, de ændrer udseende, men ligner hinanden til forveksling, og i samlet flok bevæger de sig med strømmen … tilmed om natten! Udlængslen og trangen til at flytte hjemmefra er stærk på trods af alle farerne, der venter undervejs: Gedder, skarv, hejre, mink mv.
Vi siger de smoltificerer, og det var netop sådan nogle smolt, jeg havde fornøjelsen af at se en masse af for nogle uger siden.

Jeg var på fototur med biolog Peter Henriksen for at samle billeder til en kommende portrætartikel til Sportsfiskeren, og Peter havde foreslået, at jeg tog med ham til Saltøå ved Næstved, hvor han to gange om ugen havde opgaven med at tømme en smoltfælde, der skulle registre, hvor mange smolt, der trækker ud af åen.


Vandstanden i åen var lav efter flere uger uden regn, så rusen spærrede effektivt for smoltene, som bare ikke havde så meget trang til at trække mod i havet i den lave vandstand. Ganske vist var der over hundrede i fælden, men der var nok flere tusinde ovenfor, som stod i flere store stimer og ventede.


Ud over ørredsmoltene var der hundestejler, aborrer og enkelte skrubber i fælden.
Desværre ikke overraskende, men meget foruroligende havde der kun været ganske få ål i rusen i den måned, den havde stået der. Det er beskæmmende, at et fisk, som har været en fast bestanddel af vores natur og har sat sig masser af spor i vores kultur, tilsyneladende er ved at forsvinde.

En uge senere var vi på en nostalgisk familietur til Söderåsen i Sverige. Nostalgisk for vi kom der jævnligt for næsten 30 år siden, men trods talrige Sverigesture, havde vi ikke været siden.


Vi boede lige ved Skäralid, som vi altid besøgte, når vi var deroppe. Det er en utrolig smuk dal, der skærer sig ned gennem åsen. Flere steder med stejle klippesider, ved hvis fod de nedfaldne klippestykker gennem årene har samlet sig i store bunker.
Helt i bunden af dalen løber selvfølgelig den å, der engang i en meget større udgave har formet dalen. I dag er det et flot skovvandløb, som løber helt naturligt med alle de naturlige forhindringer, man kan tænke sig i form af klipper og væltede træet. Nogle steder smal, andre steder breder den sig ud. Her er al den naturlige variation, man kan tænke sig.


Og fisk er der naturligvis også. Man ser selvfølgelig ikke altid de små ørreder, men hvor en naturlig spærring, havde stuvet vandet, stod de i flok …. smoltene! Klar til at rykke videre nedstrøms, når et regnvejr får vandet til at stige.

Regnvejret kom samme nat i form af en kraftig tordenbyge, og i dag er nogle af fiskene nok nået den lange vej ud i Kattegat via Rønne Å. Måske kommer nogle af dem forbi min kyststrækning i Nordsjælland. De skal være hjertelig velkomne.