Indrømmet: Det er ikke mig, der har slidt på kysten dette efterår. En kombination af arbejde, blæsende vejr og dårligt fiskeri har holdt mig væk bortset fra enkelte, sporadiske ture.

Men slidt på kysten det er der unægtelig. I dag var to af de tre ovennævnte faktorer med mig. Blæsten var i syd og min juleferie startet, så mulighederne var endelig til stede. Desværre var der ikke ændret på den tredje faktor, så fisk var der ingen af.

Det var muligt at komme med til stranden ved Melby Skydeterræn, men flere steder ville det være umuligt at komme op igen. Efterårets storme har nemlig ædt en stor del af klitten, så den nu står som en lodret, flere meter høj væg.

At min lokale kyst er udsat for elementernes rasen, er ikke noget nyt. Her kan Kattegat få en magt, der måske ikke har Nordsøens dimensioner, men er betragtelig for de indre danske farvande. Det er en revlekyst med en stor materialevandring i retning mod kronborg og Øresund, og den er under stadig forandring. Efter 25 års fiskeri på strækningen er der nok enkelte ting, der erfaringsmæssigt ligger nogenlunde fast, men inden for kort tid kan en storm flytte rundt på det hele. Nogle gange er de kendte mørke bælter pludselig sandet til, andre gange er der opstået helt nye muligheder. Specielt de inderste badekar skifter ofte, så man ved ikke altid, hvad man kommer ud til.

For en del år siden opstod et sådant mørkt bælte inde under land, hvor der ellers i årevis havde været sand. Men sandet forsvandt langsomt, og jeg begyndte at fiske i området. Et sted var der et mærkeligt spor i bunden, som om et bæltekøretøj havde kørt der, men da det blev helt frilagt, viste det sig at være spanterne fra et træskib på 10-12 meters længde. Det lå nu foldet ud til siderne med plankerne nederst. Jeg havde jo ingen anelse om, hvor gammelt det kunne være og valgte at kontakte det lokale museum med en rimelig præcis stedangivelse. Et par måneder senere, da jeg efterhånden havde glemt skibet, der for øvrigt var sandet til igen, kom der brev fra Nationalmuseet. I brevet var et udklip fra en avis. Det stammede fra 1968, og et billede viste et ægtepar, der holdt en planke i vejret. Teksten fortalte om, at de havde fundet et skib ved Liseleje. Ud fra beskrivelsen var der ingen tvivl om, at det var det samme skib, og det var også, hvad museet ønskede bekræftet. Museet havde ingen planer om at gøre noget ved det, men var blot interesseret i at registrere alle fund. De kunne dog fortælle, at der var tale om et skib, der var forlist i en storm i 1870’erne. Jeg husker ikke det præcise årstal.

Det var ganske tankevækkende, at skibet var fundet i 1968, hvorefter det var sandet til igen, måske helt frem til jeg fandt engang midt i 90’erne, og siden har sandet dækket det igen. Kommer du forbi, skal du søge ca. 500 meter øst for den store bølgebryder i Liseleje. Sig til, hvis du finder det 😉