I efterårsferien var jeg i Sverige og fiskede brakvandsgedder i skærgården i Blekinge på de pladser, jeg efterhånden kender så godt. Det gav også fint med fisk, selvom de nogle dage – i vindstille vejr – var svære at få til at hugge. Fik hilst på ponton-klubben med bl.a. Henrik Leth og Lars Damgaard Andersen, der også var i Sverige. Vi fiskede i samme område en dag, og her i 2016 regner jeg med at tage med på deres tur til oktober.

lidt usædvanligt fiskede jeg noget af turen fra land i stedet for at bruge båden. Det gav mange fisk, som stod helt tæt på land. Generelt for hele turen var fiskeriet meget svært på grund af virkelig meget snørrebåndstang, som man hele tiden fangede med fluen, men gedderne kunne godt lide at stå mellem trådene.

Turen gav lyst til mere geddefiskeri, og den sidste weekend i oktober tog jeg ud for at udforske nyt fiskevand på Sydsjælland. Med i bilen var Rino Hansen, og vi mødtes på det udvalgte sted med Henrik Thomsen.
Forholdene så fine ud, og optimismen steg yderligere nogle grader, da den næste bil rullede ind på pladsen. Ud steg nemlig forbundsinstruktørerne Christian Eriksen og Peter Stoltze, der også var på udkig efter gedder. De havde ganske vist ikke været der før, men havde fået pladsen anvist af en fælles bekendt med særdeles god lokalkendskab.
I løbet af dagen kom flere både til, så der hen over dagen var 10 både i området, hvor det stort set ikke var muligt at vadefiske på grund af dybden og ikke mindst en særdeles blød bund. Det viste sig, efterhånden som vi fik talt med folk, at mange af de øvrige også var der for første gang, og flere var kommet lang vejs fra.


Resultatet af vores fiskeri var særdeles opmuntrende. Henrik og jeg fik i omkring tyve gedder hver. Rino lidt færre. Langt de fleste gedder lå på 60-80 cm, og de sloges rigtig godt.

Det gav ikke overraskende mod på flere besøg på pladsen, og i løbet af de næste to måneder frem til jul, var jeg dernede seks gange mere. Bedste tur var i midten af december, hvor jeg havde 35 gedder i hånden. Henrik fik samme dag 30, og Tom, der fiskede fra flydering, nåede op på 22. Læg dertil mange mistede og lige så mange kontakter. Det var en helt forrygende dag. Langt de fleste fisk lå på 60-80 cm med enkelte større. Jeg havde en enkelt på +90, men den slog sig af, da jeg skulle tage den i gællen.

Rino havde sit GoPro kørende på turene. Kig med på hans optagelser her: https://www.youtube.com/watch?v=IeFTa2iYo2I

Rino var dernede en dag i samme periode og oplevede en ren 0-dag. Det særlige ved forholdene den dag var, at vandstanden var 60-80 cm over det normale, og det var helt klart ikke befordrende for fiskeriet, der ved normal vandstand foregår over en dybde på ca. 1 meter.
Da jeg sidst var afsted sammen med Tom mellem jul og nytår var vandstanden endnu højere, og samtidig var vandet meget uklart og kakaofarvet. Jeg mistede en gedde og havde ikke held med at fange en eneste. Tom derimod havde held med at bruge et tungt conehead, sat omvendt på, og han havde syv gedder i hånden.

Fremover vil vi nok kigge grundigt på vandstandsprognosen, inden vi tager afsted, og der skal nok også bindes nogle fluer, der skubber til noget vand og gør reklame for sig selv, når vandet er grumset.
Omvendt var jeg også på pladsen en dag, hvor der var havblik. Det gav ”kun” syv gedder, men der var virkelig mange, der vendte og kom efter fluen, men under de helt stille forhold huggede de sjældent. Turen gav til gengæld en solid aborre.


Generel har vi haft held med små fluer, altså små i geddesammenhæng. Det har virket godt med mørke fluer i fx sort og rød. Men Rino havde en dag held med en rød/hvid flue, og der har jeg også afprøvet med succes.

Har du lyst til at tage med på geddefiskeri fra pontonbåd? Læs mere her: http://www.kystdage.dk/#post261