Oven på en uge med frostvejr var der endelig udsigt til plusgrader og fiskemuligheder lørdag den 9. januar, så med ukuelig optimisme kørte jeg sammen med Henrik sydpå til vore sædvanlige geddevande.
Da jeg på vejen passerede Roskilde Fjord og så, der var is langs kanterne, blev jeg godt nok lidt betænkelig, men vi blev alligevel overraskede, da det viste sig, at fiskepladsen var helt isdækket.


Lidt slukørede kørte vi derfor videre til Præstø Fjord, hvor vi fandt åbent vand bortset fra lidt helt tyndt is inde ved land. To timers fiskeri gav dog intet, men da vi sejlede ind, så vi en stor gedde ligge død på bunden. Den havde et stort sår ved bugen og det var næppe høj saltholdighed, der havde taget livet af den.