Blog Image

Kystdage

Sporene slettes

December Posted on lør, december 31, 2011 14:05:58

Havet sletter vore spor, men heldigvis har jeg fået glemt nogle her på bloggen, så jeg senere kan vende tilbage og se, hvad 2011 bød på.

Året har dog ikke sat så mange spor, som jeg kunne have ønsket. Dertil har andre opgaver taget for meget tid, og samtidig har det været en af dårligste sæsoner på kysten i de år, jeg har fisket. Jeg tror, man skal helt tilbage til midt i 90’erne for at finde tilsvarende. Dengang havde vi også flere meget kolde vintre i træk, og der er noget, der tyder på, at det har en afgørende negativ indvirkning.

Heldigvis havde jeg en uge på Grønland, som bød på så fint fiskeri, at man kunne leve højt på det flere måneder efter. Lige nu planlægger jeg en ny tur, men det er endnu usikkert, om det lykkes at samle et nyt hold. Ellers peger pilen på Lapland og noget godt tørfluefiskeri efter stalling.

En uges fiskeri på Bornholm i uge 7 er også skrevet i kalenderen, og hus og færge er på plads. De sidste par år har godt nok svigtet på klippeøen, men det har også været fiskeri i hård vinter med vandtemperaturer helt nede på frysepunktet. Som vinteren arter sig lige nu, er der heldigvis ikke udsigt til den form for vinter.

Alle bloglæsere ønskes et godt nytår med masser af gode ture og fangster.En slidt og foranderlig kyst

December Posted on tirs, december 20, 2011 19:39:52

Indrømmet: Det er ikke mig, der har slidt på kysten dette efterår. En kombination af arbejde, blæsende vejr og dårligt fiskeri har holdt mig væk bortset fra enkelte, sporadiske ture.

Men slidt på kysten det er der unægtelig. I dag var to af de tre ovennævnte faktorer med mig. Blæsten var i syd og min juleferie startet, så mulighederne var endelig til stede. Desværre var der ikke ændret på den tredje faktor, så fisk var der ingen af.

Det var muligt at komme med til stranden ved Melby Skydeterræn, men flere steder ville det være umuligt at komme op igen. Efterårets storme har nemlig ædt en stor del af klitten, så den nu står som en lodret, flere meter høj væg.

At min lokale kyst er udsat for elementernes rasen, er ikke noget nyt. Her kan Kattegat få en magt, der måske ikke har Nordsøens dimensioner, men er betragtelig for de indre danske farvande. Det er en revlekyst med en stor materialevandring i retning mod kronborg og Øresund, og den er under stadig forandring. Efter 25 års fiskeri på strækningen er der nok enkelte ting, der erfaringsmæssigt ligger nogenlunde fast, men inden for kort tid kan en storm flytte rundt på det hele. Nogle gange er de kendte mørke bælter pludselig sandet til, andre gange er der opstået helt nye muligheder. Specielt de inderste badekar skifter ofte, så man ved ikke altid, hvad man kommer ud til.

For en del år siden opstod et sådant mørkt bælte inde under land, hvor der ellers i årevis havde været sand. Men sandet forsvandt langsomt, og jeg begyndte at fiske i området. Et sted var der et mærkeligt spor i bunden, som om et bæltekøretøj havde kørt der, men da det blev helt frilagt, viste det sig at være spanterne fra et træskib på 10-12 meters længde. Det lå nu foldet ud til siderne med plankerne nederst. Jeg havde jo ingen anelse om, hvor gammelt det kunne være og valgte at kontakte det lokale museum med en rimelig præcis stedangivelse. Et par måneder senere, da jeg efterhånden havde glemt skibet, der for øvrigt var sandet til igen, kom der brev fra Nationalmuseet. I brevet var et udklip fra en avis. Det stammede fra 1968, og et billede viste et ægtepar, der holdt en planke i vejret. Teksten fortalte om, at de havde fundet et skib ved Liseleje. Ud fra beskrivelsen var der ingen tvivl om, at det var det samme skib, og det var også, hvad museet ønskede bekræftet. Museet havde ingen planer om at gøre noget ved det, men var blot interesseret i at registrere alle fund. De kunne dog fortælle, at der var tale om et skib, der var forlist i en storm i 1870’erne. Jeg husker ikke det præcise årstal.

Det var ganske tankevækkende, at skibet var fundet i 1968, hvorefter det var sandet til igen, måske helt frem til jeg fandt engang midt i 90’erne, og siden har sandet dækket det igen. Kommer du forbi, skal du søge ca. 500 meter øst for den store bølgebryder i Liseleje. Sig til, hvis du finder det 😉Når man kan gå på vandet – 22/12 2010

December Posted on ons, december 22, 2010 13:56:15

At kunne gå på vandet betyder ikke nødvendigvis, at man er udstyret med overnaturlige evner, eller at man er så meget ovenpå, at alt kan lade sig gøre. 15-20 cm is rækker så rigeligt, og det var, hvad der var på Gurre Sø i går.

Jeg plejer at bruge en del af mine juleferiedage ude ved kysten, men med isdække på fjordene og frostgrader døgnet rundt, lokker de isfrie vande på nordkysten ikke rigtigt.
Derfor gik turen i stedet til Gurre Sø ved Helsingør. Den udmærker sig ved at fryse hurtigt til, og Helsingør Kommune har da også allerede skiltet med, at det er tilladt at færdes på isen.


De første boringer viste da også en istykkelse tæt på 20 cm, så sikkerheden var i orden.

Dagen startede gråt, men over middag brød solen i gennem, og resten af eftermiddagen kæmpede sol og rimtåge en kamp, der sendte en smukt lys ned over søen, hvor en ø med udgåede skarvredetræer tegnede silhuet i tågen.

Også rart med noget flot at kigge på, for der kan gå langt mellem huggene, når man isfisker. Når der så endelig sker noget, få man til gengæld ofte flere fisk hurtigt efter hinanden. I går var det kun aborrerne, jeg fik i tale, og det gav 2 x 3 stk. i de korte perioder, de var hugvillige.

På Youtube kan man finde eksempler på undervandsoptagelser, hvor man kan se gedder, der nedstirrer den agn, man forsøger at få dem til at tage nede under isen. De kigger længe interesseret og som regel svømmer de bare videre, men noget gange udløses deres huginstinkt og så klapper de til.
Se fx her: http://www.youtube.com/watch?v=SOWClx24lOE

Det er præcis sådan, min fornemmelse ovenfor isen er: De står og kigger på agnen, og pludselig tager de ved for lige så pludselig at holde op igen.
Lidt interessant er det, at de ofte hugger, når agnen holdes helt i ro. For nogle år siden havde vi et Fiskeskolearrangement på Danmarks Akvarium. Der fik vi lov at fiske i et akvarium med aborrer. Agnen var en jig, uden krog naturligvis 😉 Det pudsige var, at aborrerne var ligeglade med jiggen, så længe den var i bevægelse, men i det øjeblik, den fik lov at ligge stille på bunden, tog de den øjeblikkelig.

Prøv også at se den her, som bl.a. viser en noget usædvanlig og – vil de fleste nok sige – usportslig metode at fange gedder på. Her kommer genudsætning i hvert fald ikke på tale: http://www.youtube.com/watch?v=sue7YcjGi6sPå naturens betingelser – 19/12 2010

December Posted on søn, december 19, 2010 13:35:17

Sneen ligger tykt i haven udenfor mit vindue, og temperaturen holder sig et godt stykke under frysepunktet døgnet rundt. Ja, der er både hvidt og koldt derude. Et rådyr kommer forbi flere gange om dagen i sin søgen efter den føde, der sikkert er yderst sparsom lige nu, og fuglene kredser rundt om foderbrættet .

For et par uger siden fangede nogle af vennerne ørreder på nordkysten, og i modsætning til fjordene er der da stadig isfrit på Kattegatkysten, men selvom jeg nu har juleferie, mangler der lige den galskab, der kan få én til at forlade den varme stue. Til gengæld er isboret fundet frem, og hvem ved: Måske går turen til Gurre Sø i morgen.

Sidste vinter var også hård med is på fjordene og koldt vejr langt ind i marts. Den efterfølgende sæson har været temmelig dårlig, og det er da nærliggende at kæde det sammen med den kolde vinter. Sådan var det også midt i 90’erne, hvor vi havde tre kolde vintre i træk med rigtig dårligt fiskeri til følge. Jeg husker med græmmelse et år, hvor jeg kun fangede to ørreder over mindstemålet, og nu er der så udsigt til endnu en kold vinter. Det tegner ikke godt for den kommende sæson.

Men vi fisker jo på naturens betingelser, selv om mange gerne så, at det var anderledes. Forleden fulgte jeg en tråd på et af internettets debatfora, hvor en ung fyr på 17-18 år klagede over det dårlige ørredfiskeri på kysten. Det var nemlig meget bedre for nogle år siden, hvor han havde fået fine fisk på næsten hver tur, og han var hurtig til at konkludere, at det var de manglende kystudsætninger, der var årsagen. Der manglede simpelthen nogle fisk, der blev ude på kysten hele året!
Men det betyder jo, at vi i så fald skal prøve at indrette naturen efter det, der er mest bekvemt i forhold til vores fiskeri i stedet for at fiske ud fra de betingelser, naturen stiller. Det er nu engang ørredens natur at søge mod det vandløb, den stammer fra og – hvor det er muligt – at videreføre slægten. En del af fiskene springer gydningen over og bliver i havet, og dem kan vi med god samvittighed fiske efter hele året, og den fine, blanke overspringer er som regel en velfortjent flidspræmie efter mange vinterture.

Men udsætninger af ørreder direkte på kysten med det udtrykkelige formål, at de skal svømme forvirrede rundt i søgen efter ferskvand og havne tilfældige steder eller opsøge de havne, hvor de blev sat ud, det er en hån mod fiskens egen natur og udtryk for et ønske om at forme naturen efter vores bekvemmelighed og forgodtbefindende.

En anden ting slog mig ved hans indlæg: Overgangen fra udsætninger direkte på kysten til mundingsudsætninger skete omkring 2002-3, så – hans unge alder taget i betragtning – har han formodentlig kun fisket på kysten, mens der har været mundingsudsætninger og altså oplevet gode år. Nu kommer der så nogle mindre gode, men ærlig talt: Er det ikke netop de vilkår, vi fisker under?

En af mine venner bemærkede forleden, da vi talte om problematikken, at glæden ved at fange en god kystørred jo netop hænger sammen med, at det ikke er noget, der sker på hver eneste tur, tværtimod!
Hvis man har en forventning om at få fisk med hjem hver eneste tur, skal man nok finde et andet sted at fiske 😉

For mig har det altid været tankevækkende, at der ikke sættes ørreder ud i to af de områder, hvor man oplever det bedste kystfiskeri, nemlig på Bornholm og i Sydsverige. Her er der uden tvivl bedre gyde- og opvækstbetingelser end her på Sjælland, men bare indenfor de sidste 10 år, er der sker meget på Sjælland, og udviklingen går i den rigtige retning, om end der er langt til målet endnu. Men lad os føre kampen og tage arbejdet med at nå målet, så vi kan få lige så fint fiskeri, som de to nævnte steder, i stedet for at lave det hele om til ét stort put and take med fisk, der ikke ved, hvor de har hjemme.Fornuft eller lidenskab – 30/12 2009

December Posted on ons, december 30, 2009 21:35:23

Da jeg forleden stod derude i kulde og vind, slog det mig, at et velkendt tema fra litteraturen kunne være dækkende for det, jeg havde kastet mig ud i, nemlig forholdet mellem på den ene side fornuften og på den anden side følelsen/passionen/lidenskaben.

Hvis du er vant til at fiske på kysten, kender du det sikkert. Når du sidder derhjemme i den varme stue og overvejer mulighederne, er der to stemmer, der hvisker i dit øre. Den ene fortæller, at farvandsudsigten siger, at bølgehøjden vil være under den halve meter, og det sikkert vil være muligt at fiske. Og hvem ved: Måske er det netop i dag, at den store blanke overspringer venter på dig derud?

Den anden stemme hvisker, at temperaturen kun lige har passeret frysepunktet, og at der sikkert vil være store dønninger efter gammel sø. Din erfaring fortæller dig i øvrigt, at hvis du endelig fanger noget, er det med stor sandsynlighed en lille, blank ørred under mindstemålet.

Ni ud af ti gange er der ingen tvivl om, hvem der vinder den indre diskussion. Det gør nemlig lidenskaben. Fornuften får ikke et ben til jorden. I hvert fald ikke før man står og fryser derude ved kysten og spørger sig selv, hvad man egentlig tog af sted for.

På min tur den 23. december løb jeg netop ind i den gamle sø, som fornuften havde forudsagt, men der var dog også fisk, der havde fat i fluen, om end de ikke blev hængende. Så slap jeg da i det mindste for at konstatere, at de var under mindstemålet 😉

Det var også en formildende omstændighed, at se to kajakroere passere forbi. De var muligvis også overrasket over bølgerne, mens de stred sig frem. Jeg er sikker på, at lidenskaben også i deres tilfælde havde vundet over fornuften.

Juledagene bød på to ture mere, men ikke flere fisk, men heldigvis lå der nogle gode filetter i fryseren, så man kan stå for fiskeforretten til nytårsmiddagen J

Godt nytår til alle læsere af bloggen. Gid I må få masser af løse skæl på jeres hænder i det kommende år!Kort fra Grønland – 20/12 2009

December Posted on søn, december 20, 2009 15:18:41

I dag kom posten med et kort fra Grønland. Ikke et julekort, som man måske skulle tro her få dage før højtiden, men et dejligt landkort over Sisimiut og omegn.

Et dejligt kort, fordi det sætter drømmene om den kommende sommertur i spil, når blikket glider ned langst kysten og finder alle de små elve, der ligger og ser tillokkende ud med de mærkeligste navne, hvor af nogle er genkendelige fra rejsebureauernes hjemmesider.

Tillokkende men også lidt farligt, for tænk nu, hvis man valgte den forkerte elv og blev sat af båden ved et vandløb, der ikke havde den forventede fiskebestand eller ikke egnede sig til det fluefiskeri, som vi gerne vil udøve.

Derfor kære bloglæser:
Ligger du inde med informationer, du vil dele med mig og min rejsefælle Stig, hører jeg gerne fra dig. Skriv en kommentar her på bloggen eller send en mail til hp@kystdage.dk, så kontakter jeg dig.
Som sagt er det det område, man kan sejle til fra Sisimiut, der har vores interesse.Fishing with Rod – 16/12 2009

December Posted on ons, december 16, 2009 20:48:49

Sidste lørdag tilbragte jeg på Asnæs i fint vejr med vinden i ryggen og fladt vand, der nærmest inviterede til brug af fluestangen.

Lige meget hjalp det dog, for vandet var tilsyneladende fisketomt. En enkelt fisk var der dog, for efter få minutter kom en stor fisk pløjende gennem vandet, så en stor trykbølge rejste sig lige foran mig. Fluen blev hurtigt lagt ud foran den, men jeg opnåede blot at skræmme fisken, der med stor sandsynlighed – vurderet ud fra dens opførsel – var en undsluppen regnbueørred.

På vej hjem rundede jeg Isefjorden. Her stod vinden lige på, og der var bitterlig koldt, så efter en halv time gav jeg op og drog hjem.

Siden er det blevet vinter for alvor, og tankerne var egentlig langt fra kyst og kystfiskeri, da der i aftens kom en invitation til chat på Facebook.
Det var Rodney Hsu fra Canada, der skrev til mig. Vi var på tur sammen i foråret (Se maj måned). Rodney var nu igen i Danmark på besøg hos sin Nina, som han blev gift med i sommer. Han fortalte, at han om morgenen kørte Nina til hendes arbejde, og derfra var der kun 10 minutters kørsel ud til Sejrøbugten, som han havde besøgt flere gange her i december.

De fleste ture havde kun resulteret i mindre fisk under målet, og hvorfor skulle han også have det lettere end os andre 😉

Men forleden dag havde han mere held i sprøjten, og en større fisk tog fluen og gav en rigtig fin fight, som du kan følge på det videoklip, han har lagt ind på sin hjemmeside her: http://www.fishingwithrod.com/blog/?p=152

Udenfor drysser sneen stadig ned, og vejrudsigten siger frostvejr de kommende dage. Bliver der mon lejlighed til at komme på kysten her i juedagene?
Jeg håber det! 🙂Tæt på – 10/12 2009

December Posted on tors, december 10, 2009 20:03:22

Sammen med Kurt startede jeg i morges på en af pladserne på Nordkysten i nærheden af Hundested.

Vejret var regngråt, og vinden var en let fralandsvind. Umiddelbart fint til fluestangen, men på den udvalgte plads var der høje skrænter, og denfor var vinden lumsk og ustabil.

Jeg fik hurtigt en mindre fisk, mens Kurt mistede én, der var på den rigtige side af mindstemålet.

Efter knap et par timer opgav vi pladsen og kørte i stedet ud til det lange badekar, hvor jeg havde fint fiskeri for en en uges tid siden.

Her er der ingen skrænter, og vinden var stabil, men desværre lidt ind fra højre. Det gik dog fint at få vinklet kastet, og vi fik et par undermålere mere.

Desværre er det sådan, at i takt med at timerne går, og min kastearm bliver træt, begynder småfejlede at indfinde sig. Måske blev linen ikke rettet ordentlig ud i bagkastet. I hvert fald hørte jeg den umiskendelige lyd af en flue, der rammer vadejakken.

I højre ærme – kun 20 cm fra håndryggen – sad fluen godt begravet i jakken, og det mindede mig om en gang for 14-15 år siden, hvor fluen faktisk ramte håndryggen. Her begravede den sig dybt, og jeg måtte køre hjem for at få assistance.

Det mærkelige var, at det overhovedet ikke gjorde ondt at røre ved krogen, og med fruens hjælp lykkedes det med noget besvær at få den drejet helt rundt, så krogspidsen og modhagen kunne klippes af. Derefter var det nemt at få den retur, og så kørte jeg ellers ud til kysten igen 🙂Is i øjerne – 30/12 2008

December Posted on tirs, december 30, 2008 19:21:34

Det var stadig frostvejr, da Stig, Kaj og jeg indfandt os ved Isefjorden ved ni-tiden. Lars var blevet hjemme denne dag, så ham havde vi ikke til at “genere” fiskene. Det forsøgte vi andre så, men kun Kaj havde held med det.

Blog Image

Fiskene viste sig som de andre dage i overfladen, men de var ualmindelig svære at lokke til hug. Jeg havde nogle få kontakter, mens det lykkedes kaj at få kroget tre fisk. Den ene en flot, farvet fisk på knap 2 kg, som naturligvis blev sat tilbage i fjorden.

Blog Image

Bagefter spekulerede vi lidt på, hvorfor nogen fanger fisk og andre ikke, når nu vi står lige ved siden af hinanden og fisker med det samme grej og de samme fluer. Stig og jeg blev hurtig enige om, at det måtte bero fuldstændig på tilfældigheder. At det kunne have noget at gøre med teknik eller særlige færdigheder kunne der i hvert ikke være tale om. Ja, faktisk var vi tilbøjelig til at mene, at det måtte være ret let at fange de fisk, når nu Kaj kunne finde ud af det 🙂

Dette bliver sikkert årets sidste indlæg, så herfra skal lyde et “GODT NYTÅR” til alle, der læser med!Kold morgentur til fjorden – 29/12 2008

December Posted on man, december 29, 2008 19:12:41

Som for et par dage siden mødtes Lars og jeg, lige da solen var stået op på den udvalgte plads i Isefjorden. Temperaturen sneg sig lige over frysepunktet, og en svag pålandsvind lavede små bølger på vandet. Det var hundekoldt.

Vi havde kun taget et par kast, da den første fisk viste sig i overfladen, og som sædvanlig fik Lars hurtigt nogle fisk på land. Mest undermålere, men også et par store imellem. Den ene blank, men med faste skæl, så den røg sammen med de øvrige tilbage i fjorden.

Blog Image
Jeg fik også nogle stykker under målet, men havde lidt svært ved at få dem til at hugge. Selv om vi så mange fisk i overfladen, var det tit ultralangsom indtagning helt hen over bunden, der skulle til for at udløse huggene, som tilmed kom meget forsigtigt.

Lars fik sin dagkvote på 10-12 fisk og kørte hjem igen. Jeg skiftede den lille kobberbasse ud med en gråbasse, og det kunne de åbenbart bedre bruge, for nu kom huggene endelig, og den næste time gav seks fisk mere, så dagens total kom op på ti. Alle dog lige omkring eller under målet. I øvrigt flest blanke i modsætning til sidst, vi var der.

Blog Image

Hvis nogen skulle være i tvivl, er en gråbasse en flue, der består af en klat grå dubbing bundet på en vægtbelastet krog og derefter kradset lidt op med lidt velcro. Lars fangede sine fisk på en kobberbasse, der efterhånden blev så slidt, at halvdelen af dubbingen var forsvundet og der var frit kig ind til den nøgne krog. Det generede imidlertid ikke fiskene, som blev ved med at hugge på den.

Ved middagstid døde det ud, og jeg kørte tilbage til Frederiksværk for at klare de praktiske forberedelser til den kommende nytårsfest. Det er heldigvis klaret nu, så i morgen tidlig står vi nok ude ved vandet igen i håb om, at en af de store blanke kommer forbi.Fisk i alle farver – 27/12 2008

December Posted on søn, december 28, 2008 09:52:42

Temperaturen holdt sig lige netop over frysepunktet, og der var ingen vind, så det var lige til at klare, da Lars og jeg indledte morgenfiskeriet i en afkrog af Isefjorden, hvor vi havde forventning om at finde en flok fisk. Lars havde nemlig haft held der tidligere på ugen, og det viste sig da også, at de var der endnu.

Netop som vi var kommet, viste den første fisk sig i overfladen, og snart fulgte flere efter. Fiskene blev ved med at vise sig de næste timer, nogen gange hektisk, andre gange holdt de pauser på 5-10 minutter.

De var bestemt svære at få til at hugge, og i starten kunne jeg slet ikke få kontakt med dem. Inden der var gået en halv time, havde Lars fanget de første fire, men jeg stadig ikke havde haft så meget som et forsigtigt hug. Men da jeg begyndte at fiske ultralangsomt med lange pauser, hvor fluen sank langsomt ned gennem vandet, kom huggene, og jeg fik de første fisk på land.

Blog Image

Lars lagde ud med en blankfisk midt i fyrrene, og min anden fisk var også blank og knap halvmeteren, men ellers var der mange farvede fisk. Et par af dem var tæt på 2 kg, og de var i forbavsende flot kondition og havde næppe været på leg. De røg selvfølgelig ud igen sammen med en del undermålere.

Lars kørte hjem efter et par timer, men da havde han også fanget 11 ørreder. Jeg nåede op på 12, men måtte også bruge nogle timer mere på det. En enkelt fisk på et par kg slog sig af. Den ville jeg gerne have set nærmere på i betragtning af, at det var sidste chance for at slå Ib i vores klubkonkurrence. Det skulle da også vise sig, at jeg netop kom til at mangle point svarende til ét kg ørred, men ud af 12 fisk var der altså kun én, der både var blank og over målet, så det…..Kolde fødder – 23/12 2008

December Posted on fre, december 26, 2008 16:59:42

Efter en uges sygdom med betændelse forskellige steder i luftvejene trak det i mig for at komme en tur til kysten, inden de sidste juleforberedelser skulle klares.

Nordkysten lokkede med sine fine badekar, men i går blæste det pålandsvind op til 15-16 meter i sekundet, så jeg svingede i stedet sydpå mod fjorden til roligere vande.

Blog Image

Fiskeriet gav ingen fisk, men derimod nogle rigtig kolde fødder, og med den knap overståede sygdom i mente, valgte jeg at stoppe efter halvanden time.

Jeg målte undervejs vandtemperaturen til 4 grader. Som altid når jeg planlægger ture, kiggede jeg ind på Farvandsvæsenets hjemmeside tidligere i dag og blev egentlig lidt overrasket. Normalt forbinder jeg fjordene med varmere vand om vinteren, men lige nu er det faktisk fjordene og kyster med fralandsvind, der er koldest – i hvert fald, når man taler om overfladetemperaturen, som hjemmesiden angiver. I fjordene lå temperaturen på 3-4 grader. I bunden af Roskilde Fjord endda kun 1-2 grader, mens der var 4-6 grader i Kattegat.
Jeg gætter på, at det er fralandsvind, der har trukket det ca. 4 grader varme bundvand ind til kysterne og måske også ind i fjordene.

Juledagene ligger nu forude, og der bliver tid til masser af fiskeri mellem jul og nytår. Vejret ser fornuftigt ud, så jeg glæder mig allerede.

Glædelig jul til jer, der læser med på Kystdage.dk. Håber I også får chancen for et par ture til kysten, inden året rinder ud.Masser af basser – 14/12 2008

December Posted on fre, december 26, 2008 16:58:06

Skulle jeg sætte den kobberfarvede eller den pinkfarvede flue på forfanget? Tja, hvis fiskene vil bide er det sikkert lige meget, og vil de ikke bide, er det også lige meget. Jeg valgte at helgardere ved at sætte begge fluer på 😉

Når der i det hele taget var så meget at vælge mellem skyldtes det, at et nyindkøbt dubbingsortiment med 12 forskellige farver var blevet omsat til fluer i et for mig helt usædvanligt binderaseri. Man fristes til at sige, at jeg havde været helt bindegal.
Raseriet holdt sig et par aftener, men aftog så i takt med at de tomme pladser i flueæsken blev fyldt ud. Alle fluer var farvemæssige varianter af den sædvanlige kobberbasse. Udover kobber – selvfølgelig – var der basser i guld, grøn, grå, brun, sølv og pink……… så kom bare an!

Blog Image

Lørdag var vinden i øst, og dermed var der åbent på min hjemlige plads. Jeg mødte først en spinnefisker, der netop havde fisket strækningen igennem uden at se eller mærke noget. Ikke den mest opløftende melding, men jeg fik dog set en efterfølger og mærket en enkelt meget forsigtig fisk, som nippede til fluen flere gange men undlod at tage afgørende fat.

Blog Image

Søndag tog jeg strækningen igen og gik helt ned, hvor det ellers gennemgående mørke bælte på en kort strækningen afløses af sandbund. Det var meget lavvandet, og de badekar, jeg gerne ville have fisket i, var nærmest tørlagt. De første 50 meter gav to undermålere. Den ene kunne bedst lide den pinkfarvede basse, mens den anden foretrak kobber. De næste to timer nedover resten af strækningen gav kun frisk, kold luft, men den var der til gengæld også rigeligt af.Albuerum – 7/12 2008

December Posted on fre, december 26, 2008 16:56:08

Jeg var ude at gå tur i dag. Som så ofte før, for jeg kan godt lide kystpladser, hvor der er rigelig albuerum, og det får man let, hvis man gider bevæge sine ben.

Dagens plads ligger ved Isefjorden. En fjord som ligger tæt på storbyen og derfor besøges af rigtig mange kystfiskere hvert år. Udover nærheden lokker den med gamle myter om fantastisk fiskeri på steder som Vellerup Vig, Tempelkrogen og Bramsnæs. Ingen tvivl om at nogle engang har oplevet glimrende fiskedage, og rammer man dagen, kan man selvfølgelig opleve det endnu. Fiskeriet i fjorden er dog fortsat afhængigt af store udsætninger, og det betaler sig helt sikkert at sætte sig godt ind i udsætningsplanerne og –stederne.

Blog Image

Uanset hvilken plads man vælger, vil man altid have en chance for at ramme ind i en flok trækkende fisk, og det var, hvad jeg havde sat næsen op efter denne kolde decembersøndag. Jeg gik omkring en kilometer ned til min plads og kunne endnu engang konstatere, at jeg havde den helt for mig selv. Jeg har faktisk endnu aldrig oplevet, at der var nogen på pladsen, eller at der kom nogen, mens jeg fiskede. Jeg har selvfølgelig fisket der sammen med andre på foreningsture og lignende, hvor vi er ankommet i samlet flok, men ellers er det MIN plads 🙂

Mange gange bliver man belønnet, når man går lidt væk fra parkeringspladserne, men denne gang bestod belønningen kun i de fredelige omgivelser. Fiskene var der desværre ingen af, og en masse drivende ålegræs gjorde det til en blandet fornøjelse, men du kan være helt sikker: Det afholder mig ikke fra at trave derned igen en anden dag.Fisk i første kast – 26/12 2007

December Posted on fre, december 26, 2008 10:39:00

Dagen var, som dem der er flest af omkring jul: Grå og mild med en jævn vind fra sydvest.

På vej ud i fjorden mod den lille ø, hvorfra dagens fiskeri skulle begynde, nåede jeg at få tænkt, at jeg skulle huske at lægge nogle kast, inden jeg begyndte at vade ud. Ikke mindst fordi der var højvande. Første kast blev lagt parallelt med land og ganske rigtigt: Der var hug ind på det lave vand, og en lille, blank undermåler kom hurtigt op og lige så hurtigt ud igen.

Fisk i første kast. Det lovede godt for fortsættelsen, men fire timer senere måtte jeg konstatere, at det var alt, hvad dagen havde at byde på. Ja, altså lige bortset fra solen, der brød gennem de grå skyer, og snakken med de mange, der var på vandretur ovenpå dagens julefrokost.

Blog ImageNæste »